Kontakt

Polski Związek Niewidomych

Koło Powiatowe w Jaśle

ul, Śniadeckich 15

tel: 134480132

email: pznjaslo@wp.pl